Program

Czwartek, 21.03.2019

 • 12.00 – 13.00 Przyjazd uczestników, rejestracja, lunch
 • Fizyka medyczna
 • 13.00 – 13.30 Fizyka medyczna jako podstawa nowoczesnej radioterapii - dr n. fiz. M. Janiszewska
 • 13.30 – 14.00 Przykładowe pytania testowe
 • Radiobiologia
 • 14.00 – 14.30 Radiobiologia - prof. K. Składowski
 • 14.30 – 15.00 Przykładowe pytania testowe
 • Nowotwory głowy i szyi
 • 15.00 – 15.30 Głowa & szyja – radioterapia
  – prof. K. Składowski
 • 15.30 – 16.00 Głowa & szyja – leczenie systemowe
  - prof. A. Kawecki
 • 16.00 – 16.30 Przykładowe pytania testowe
 • 16.30 – 17.00 Przerwa kawowa
 • Chłoniaki & białaczki
 • 17.00 – 17.30 Chłoniaki & białaczki - dr hab. R. Zaucha
 • 17.30 – 18.00 Przykładowe pytania testowe
 • 18.00 – 18.20 Choroba oligometastatyczna, oligoprogresja
 • dr n. med. Łukasz Kuncman
 • 19.00 Kolacja

Piątek, 22.03.2019

 • Uroonkologia
 • 09.00 – 09.30 Rak stercza o zaawansowaniu miejscowym 
  – prof. J. Fijuth
 • 09.30 – 10.00 Rak stercza N+M1 
  – prof. P. Milecki
 • 10.00 – 10.30 Przykładowe pytania testowe
 • 10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
 • Radiochirurgia
 • 11.00 – 12.00 Radiochirurgia wewnątrzczaszkowa
  - prof. L. Kępka
 • 12.00 – 12.30 Radiochirurgia pozaczaszkowa
  - prof. R. Dziadziuszko
 • 12.30 – 13.00  Przykładowe pytania testowe
 • 13.00 – 14.00 Lunch
 • Radioterapia pediatryczna
 • 14.00 – 14.30 Radioterapia pediatryczna
  – prof. A. Maciejczyk
 • 14.30 – 14.50 Przykładowe pytania testowe
 • Ginekologia
 • 14.50 – 15.20 Ginekologia – prof. A. Roszak
 • 15.20 – 15.40 Przykładowe pytania testowe
 • Mięsaki tkanek miękkich i kości, rak skóry, czerniak
 • 15.40 – 16.40 Mięsaki & czerniak & rak skóry
  - prof. P. Rutkowski, prof. A. Maciejczyk
 • 16.40 – 17.10 Przykładowe pytania testowe
 • 17.10 – 17.30 Przerwa kawowa
 • Rak płuca
 • 17.30 - 18.00 Płuco rak niedrobnokomórkowy 
  - prof. R. Dziadziuszko
 • 18.00 – 18.30 Płuco rak drobnokomórkowy 
  - prof. L. Kępka
 • 18.30 – 19.00 Przykładowe pytania testowe
 • 19.00 – 19.20 Jak zaprezentować się skutecznie podczas egzaminów specjalistycznych
 • - prof. R. Dziadziuszko
 • 19.30 Kolacja

Sobota, 23.03.2019

 • Rak piersi
 • 08.30 – 09.00 Rak piersi - dr n. med. J. Socha
 • 09.00 – 09.30 Przykładowe pytania testowe
 • Nowotwory OUN
 • 09.30 – 10.00 OUN - prof. J. Fijuth
 • 10.00 – 10.30 Przykładowe pytania testowe
 • 10.30 – 10.50 Przerwa kawowa
 • Rak odbytnicy i kanału odbytu
 • 10.50 - 11.20 Odbytnica & kanał odbytu
  - prof. K. Bujko
 • 11.20 – 11.50 Żołądek, przełyk, trzustka 
  – dr n. med. A. Badzio
 • 11.50 – 12.10 Przykładowe pytania testowe
 • 12.10 – 13.30 Próbny test
 • 13.30 Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów, lunch

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).