Program

Czwartek, 22.03.2018

 • 12.00 – 13.00 Przyjazd uczestników, rejestracja, lunch
 • Fizyka medyczna
 • 13.00 – 13.30 Fizyka medyczna jako podstawa nowoczesnej radioterapii - dr n. fiz. M. Janiszewska
 • 13.30 – 14.00 Przykładowe pytania testowe
 • Radiobiologia
 • 14.00 – 14.30 Radiobiologia - prof. K. Składowski
 • 14.30 – 15.00 Przykładowe pytania testowe
 • Nowotwory głowy i szyi
 • 15.00 – 15.30 Głowa & szyja – radioterapia
  – prof. K. Składowski
 • 15.30 - 16.00 Głowa & szyja – leczenie systemowe
  - prof. A. Kawecki
 • 16.00 – 16.30 Przykładowe pytania testowe
 • 16.30 – 17.00 Przerwa kawowa
 • Rak odbytnicy i kanału odbytu
 • 17.00 – 17.30 Odbytnica & kanał odbytu
  - prof. K. Bujko
 • 17.30 – 18.00 Żołądek, przełyk, trzustka
  – dr med. A. Badzio
 • 18.00 – 18.40 Przykładowe pytania testowe
 • Leczenie wspomagające
 • 18.40 – 19.10 Leczenie wspomagające/żywieniowe/p-bólowe

Piątek, 23.03.2018

 • Uroonkologia
 • 08.30 – 09.00 Uroonkologia – stercz
  – prof. J. Fijuth
 • 09.00 – 09.30 Uroonkologia – pęcherz moczowy
  – prof. P. Milecki
 • 09.30 – 09.45 Uroonkologia – nasieniak jądra
  – prof. J. Fijuth
 • 09.45 – 10.20 Uroonkologia – leczenie systemowe
  – dr I. Skoneczna
 • 10.20 – 11.00 Przykładowe pytania testowe
 • 11.00 - 11.30 Przerwa kawowa
 • Radiochirurgia
 • 11.30 – 12.10 Radiochirurgia wewnątrzczaszkowa
  - prof. L. Kępka
 • 12.10 – 12.40 Radiochirurgia pozaczaszkowa
  - prof. R. Dziadziuszko
 • 12.40 – 13.10 Przykładowe pytania testowe
 • Radioterapia pediatryczna
 • 13.10 – 13.40 Radioterapia pediatryczna
  – prof. A. Maciejczyk
 • 13.40 - 14.00 Przykładowe pytania testowe
 • 14.00 – 14.40 Lunch
 • Ginekologia
 • 14.40 – 15.10 Ginekologia – prof. A. Roszak
 • 15.10 – 15.30 Przykładowe pytania testowe
 • Mięsaki tkanek miękkich i kości, rak skóry, czerniak
 • 15.30 – 16.10 Mięsaki & czerniak &rak skóry
  - prof. P. Rutkowski, prof. A. Maciejczyk
 • 16.10 – 16.30 Przykładowe pytania testowe
 • 16.30 – 17.30 Przerwa kawowa
 • Chłoniaki & białaczki
 • 17.30 – 18.00 Chłoniaki & białaczki - dr hab. R. Zaucha
 • 18.00 – 18.20 Przykładowe pytania testowe

Sobota, 24.03.2018

 • Rak piersi
 • 08.30 – 09.00 Pierś - prof. A. Niwińska
 • 09.00 – 09.30 Przykładowe pytania testowe
 • Nowotwory OUN
 • 09.30 – 10.00 OUN - prof. J. Fijuth
 • 10.00 – 10.30 Przykładowe pytania testowe
 • 10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
 • Rak płuca
 • 11.00 – 11.30 Płuco rak niedrobnokomórkowy
  - prof. R. Dziadziuszko
 • 11.30 – 12.00 Płuco rak drobnokomórkowy
  - prof. L. Kępka
 • 12.00 – 12.30 Przykładowe pytania testowe
 • 12.30 – 13.30 Próbny test
 • 13.30 Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów, lunch

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

 

 

II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Akademia Młodego Radioterapeuty

22-24 marca 2018

WDW Rewita
ul. Helska 1, Jurata