Program

Czwartek, 21.03.2019

 • 12.00 – 13.00 Przyjazd uczestników, rejestracja, lunch
 • Fizyka medyczna
 • 13.00 – 13.30 Fizyka medyczna jako podstawa nowoczesnej radioterapii
  - dr n. fiz. Marzena Janiszewska
 • 13.30 – 13.55 Przykładowe pytania testowe
 • 13.55 – 14.10 UNITY – System, który zmienia jakość i kierunek rozwoju nowoczesnych technik akceleratorowych w radioterapii 
  - Tomasz Iwanicki - Elekta
 • Radiobiologia
 • 14.10 – 14.40 Radiobiologia
  - prof. Krzysztof Składowski
 • 14.40 – 15.10 Przykładowe pytania testowe
 • 15.10 – 15.30 Przerwa kawowa
 • Nowotwory głowy i szyi
 • 15.30 – 16.00 Głowa & szyja – radioterapia
  – prof. Krzysztof Składowski
 • 16.00 – 16.30 Głowa & szyja – leczenie systemowe
  - dr n. med. Dorota Kiprian / prof. Andrzej Kawecki
 • 16.30 – 17.00 Przykładowe pytania testowe
 • 17.00 – 17.20 Przerwa kawowa
 • Chłoniaki & białaczki
 • 17.20 – 17.50 Chłoniaki & białaczki
  - dr n. med. Anna Kowalczyk
 • 17.50 – 18.20 Przykładowe pytania testowe
 • 18.20 – 18.40 Choroba oligometastatyczna, oligoprogresja
  - dr n. med. Łukasz Kuncman
 • 19.00 Kolacja

Piątek, 22.03.2019

 • Uroonkologia
 • 09.00 – 09.30 Rak stercza o zaawansowaniu miejscowym 
  – prof. Jacek Fijuth
 • 09.30 – 10.00 Rak stercza N+M1 
  – prof. Piotr Milecki
 • 10.00 – 10.30 Przykładowe pytania testowe
 • 10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
 • Radiochirurgia
 • 11.00 – 12.00 Radiochirurgia wewnątrzczaszkowa
  - prof. Lucyna Kępka
 • 12.00 – 12.30 Radiochirurgia pozaczaszkowa
  - prof. Rafał Dziadziuszko
 • 12.30 – 13.00 Przykładowe pytania testowe
 • 13.00 – 14.00 Lunch
 • Radioterapia pediatryczna
 • 14.00 – 14.30 Radioterapia pediatryczna
  – prof. Adam Maciejczyk
 • 14.30 – 14.50 Przykładowe pytania testowe
 • 14.50 – 15.10 Halcyon – innowacyjny akcelerator radioterapeutyczny
  – dr Marcin Litoborski - Varian
 • Ginekologia
 • 15.10 – 15.40 Ginekologia
  – prof. Andrzej Roszak
 • 15.40 – 16.00 Przykładowe pytania testowe
 • 16.00 – 16.20 Przerwa kawowa
 • Mięsaki tkanek miękkich i kości, rak skóry, czerniak
 • 16.20 – 17.20 Mięsaki & czerniak & rak skóry
  - prof. Piotr Rutkowski, prof. Adam Maciejczyk
 • 17.20 – 17.50 Przykładowe pytania testowe
 • Rak płuca
 • 17.50 - 18.20 Płuco rak niedrobnokomórkowy - patronat Astra Zeneca
  - prof. Rafał Dziadziuszko
 • 18.20 – 18.50 Płuco rak drobnokomórkowy 
  - prof. Lucyna Kępka
 • 18.50 – 19.20 Przykładowe pytania testowe
 • 19.20 – 19.40 Jak zaprezentować się skutecznie podczas egzaminów specjalistycznych
  - prof. Rafał Dziadziuszko
 • 19.40 Kolacja

Sobota, 23.03.2019

 • Rak piersi
 • 08.30 – 09.00 Rak piersi
  - dr n. med. Joanna Socha
 • 09.00 – 09.20 Przykładowe pytania testowe
 • 09.20 – 09.30 Linia produktów wspierających terapie onkologiczne
  - dr farm. Grzegorz Demski - Aurea Pharma
 • Nowotwory OUN
 • 09.30 – 10.00 OUN
  - prof. Jacek Fijuth
 • 10.00 – 10.30 Przykładowe pytania testowe
 • 10.30 – 10.50 Przerwa kawowa
 • Rak odbytnicy i kanału odbytu
 • 10.50 - 11.20 Odbytnica & kanał odbytu
  - prof. Krzysztof Bujko
 • 11.20 – 11.50 Żołądek, przełyk, trzustka 
  – dr n. med. Andrzej Badzio
 • 11.50 – 12.10 Przykładowe pytania testowe
 • 12.10 – 13.30 Próbny test
 • 13.30 Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów, lunch

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).