ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI 

AKADEMIA MŁODEGO RADIOTERAPEUTY 2020

Więcej informacji pod adresem: www.amr.90c.pl 

 

Szanowni Państwo!
Drodzy Koledzy!

Zapraszamy do udziału w trzeciej Akademii Młodego Radioterapeuty (AMR), organizowanej w dniach 21-23 marca 2019 w Ośrodku Agencji Mienia Wojskowego Rewita w Juracie.

AMR jest inicjatywą edukacyjną Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, organizowaną pod patronatem Konsultanta Krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej.

Poprzednie edycje AMR spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem i pozytywną oceną uczestników. Stanowi to dla nas zachętę do kontynuowania podjętej inicjatywy. Mamy nadzieję, że jest ona pomocna w usystematyzowaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej przed egzaminem państwowym.

Zespół wykładowców stanowią krajowi eksperci w zakresie fizyki medycznej, radiobiologii i klinicznej radioterapii, którzy na zaproszenie Konsultanta Krajowego uczestniczą w układaniu pytań egzaminacyjnych lub biorą bezpośredni udział w egzaminie ustnym.

Tegoroczna AMR będzie miała dotychczasową formę. Wykłady będą przedstawiać aktualny standard postępowania, najważniejsze badania kliniczne, aspekty kliniczne i tematykę pytań egzaminacyjnych. Szkolenie będzie zakończone anonimowym testem. Wykłady w formie edytowalnej będą udostępnione uczestnikom po zakończeniu spotkania.

Chcielibyśmy, aby w trakcie AMR panowała przyjazna, partnerska atmosfera a zajęcia miały warsztatowy i interaktywny charakter.

Zapraszamy.

  prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko       prof. dr hab. Jacek Fijuth       prof. dr hab. Krzysztof Składowski